Pastor Barry's One Year Bible Reading Plan

Read through the Bible in 1 year with Pastor Barry's Bible reading plan.

by Pastor Barry Fredericks on November 25, 2020

Notes

__Jan 1 Gen 1; Gen2; Mt 1
__Jan2 Gen 3; Gen 4; Mt 2
__Jan 3 Gen 5; Gen 6; Mt 3
__Jan 4 Gen 7; Gen 8; Mt 4
__Jan 5 Gen 9; Gen 10; Mt5
__Jan 6 Gen 11; Gen 12; Mt 6
__Jan 7 Gen 13; Gen 14; Mt 7
__Jan 8 Gen 15; Gen 16; Mt 8
__Jan 9 Gen 17; Gen 18; Mt 9
__Jan 10 Gen 19; Gen 20; Mt 10
__Jan 11 Gen 21; Gen 22; Mt 11
__Jan 12 Gen 23; Gen 24; Mt 12
__Jan 13 Gen 25; Gen 26; Mt 13
__Jan 14 Gen 27; Gen 28; Mt 14
__Jan 15 Gen 29; Gen 30; Mt 15
__Jan 16 Gen 31; Gen 32; Mt 16
__Jan 17 Gen 33; Gen 34; Mt 17
__Jan 18 Gen 35; Gen 36; Mt 18
__Jan 19 Gen 37; Gen 38; Mt 19
__Jan 20 Gen 39; Gen 40; Mt 20
__Jan 21 Gen 41; Gen 42; Mt 21
__Jan 22 Gen 43; Gen 44; Mt 22
__Jan 23 Gen 45; Gen 46; Gen 47
__Jan 24 Gen 48; Gen 49; Ps 1; Ps 2
__Jan 25 Gen 50; Ex 1; Ps 3; Ps 4
__Jan 26 Ex 2; Ex 3; Ps 5; Ps 6
__Jan 27 Ex 4; Ex 5; Ps 7; Ps 8
__Jan 28 Ex 6; Ex 7; Ps 9; Ps 10
__Jan 29 Ex 8; Ex 9; Ps 11; Pr 1
__Jan 30 Ex 10; Ex 11; Ps 12; Pr 2
__Jan 31 Ex 12; Ex 13; Ps 13; Pr 3
__Feb 1 Ex 14; Ex 15; Mt 23
__Feb 2 Ex 16; Ex 17; Mt 24
__Feb 3 Ex 18; Ex 19; Mt 25
__Feb 4 Ex 20; Ex 21; Mt 26
__Feb 5 Ex 22; Ex 23; Mt 27
__Feb 6 Ex 24; Ex 25; Mt 28
__Feb 7 Ex 26; Ex 27; Mk 1
__Feb 8 Ex 28; Ex 29; Mk 2
__Feb 9 Ex 30; Ex 31; Mk 3
__Feb 10 Ex 32; Ex 33; Mk 4
__Feb 11 Ex 34; Ex 35; Mk 5
__Feb 12 Ex 36; Ex 37; Mk 6
__Feb 13 Ex 38; Ex 39; Mk 7
__Feb 14 Ex 40; Lev 1; Mk 8
__Feb 15 Lev 2; Lev 3; Mk 9
__Feb 16 Lev 4; Lev 5; Mk 10
__Feb 17 Lev 6; Lev 7; Mk 11
__Feb 18 Lev 8; Lev 9; Mk 12; Ps 14
__Feb 19 Lev 10; Lev 11; Mk 13; Ps 15
__Feb 20 Lev 12; Lev 13; Lev 14; Ps 16
__Feb 21 Lev 15; Lev 16; Lev 17; Ps 17
__Feb 22 Lev 18; Lev 19; Lev 20; Ps 18
__Feb 23 Lev 21; Lev 22; Lev 23; Ps 19
__Feb 24 Lev 24; Lev 25; Lev 26; Ps 20
__Feb 25 Lev 27; Num 1; Num 2; Ps 21
__Feb 26 Num 3; Num 4; Num 5; Ps 22
__Feb 27 Num 6; Num 7; Ps 23; Pr 4
__Feb 28 Num 8; Ps 24; Ps 25; Pr 5
(note: Leap Year, read any 3 chapters you choose)
__Mar 1 Num 9; Num 10; Mk 14
__Mar 2 Num 11; Num 12; Mk 15
__Mar 3 Num 13; Num 14; Mk 16
__Mar 4 Num 15; Num 16; Lk 1
__Mar 5 Num 17; Num 18; Lk 2
__Mar 6 Num 19; Num 20; Lk 3
__Mar 7 Num 21; Num 22; Lk 4
__Mar 8 Num 23; Num 24; Lk 5
__Mar 9 Num 25; Num 26; Lk 6
__Mar 10 Num 27; Num 28; Lk 7
__Mar 11 Num 29; Num 30; Lk 8
__Mar 12 Num 31; Num 32; Lk 9
__Mar 13 Num 33; Num 34; Lk 10
__Mar 14 Num 35; Num 36; Lk 11
__Mar 15 Dt 1; Dt 2; Lk 12
__Mar 16 Dt 3; Dt 4; Lk 13
__Mar 17 Dt 5; Dt 6; Lk 14
__Mar 18 Dt 7; Dt 8; Lk 15
__Mar 19 Dt 9; Dt 10; Lk 16
__Mar20 Dt 11; Dt 12; Lk 17
__Mar21 Dt 13; Dt 14; Lk 18
__Mar22 Dt 15; Dt 16; Lk 19
__Mar23 Dt 17; Dt 18; Ps 26
__Mar24 Dt 19; Dt 20; Pr 6
__Mar25 Dt 21; Dt 22; Pr 7
__Mar26 Dt 23; Dt 24; Ps 27; Pr 8
__Mar27 Dt 25; Dt 26; Ps 28; Ps 29
__Mar28 Dt 27; Dt 28; Ps 30; Ps 31
__Mar29 Dt 29; Dt 30; Ps 32; Ps 33
__Mar30 Dt 31; Dt 32; Ps 34; Ps 35
__Mar31 Dt 33; Dt 34; Ps 36; Ps 37
__April 1 Josh 1; Josh 2; Lk 20
__April 2 Josh 3; Josh 4; Lk 21
__April 3 Josh 5; Josh 6; Lk 22
__April 4 Josh 7, Josh 8; Lk 23
__April 5 Josh 9; Josh 10; Lk 24
__April 6 Josh 11; Josh 12; John 1
__April 7 Josh 13; Josh 14; John 2
__April 8 Josh 15; Josh 16; John 3
__April 9 Josh 17; Josh 18; John 4
__April 10 Josh 19; Josh 20; John 5
__April 11 Josh 21; Josh 22; John 6
__April 12 Josh 23; Josh 24; John 7
__April 13 Judg 1; Judg 2; John 8
__April 14 Judg 3; Judg 4; John 9
__April 15 Judg 5; Judg 6; John 10
__April 16 Judg 7; Judg 8; John 11
__April 17 Judg 9; Judg 10; John 12
__April 18 Judg 11; Judg 12; John 13
__April 19 Judg 13; Judg 14; John 14
__April 20 Judg 15; Judg 16; John 15
__April 21 Judg 17; Judg 18; John 16
__April 22 Judg 19; Judg 20; John 17; Ps 38
__April 23 Judg 21; Ruth 1; Ps 39; Ps 40
__April 24 Ruth 2; Ruth 3; Ps 41; Ps 42
__April 25 Ruth 4; I Samuel 1; Ps 43; Ps 44
__April 26 I Sam 2; I Sam 3; Ps 45; Ps 46
__April 27 I Sam 4; I Sam 5; Ps 47; Ps 48
__April 28 I Sam 6; I Sam 7; Ps 49; Ps 50
__April 29 I Sam 8; I Sam 9; I Sam 10; Pr 9
__April 30 I Sam 11; I Sam 12; I Sam 13; Pr 10
__May 1 I Sam 14; I Sam 15; John 18
__May 2 I Sam 16; I Sam 17; John 19
__May 3 I Sam 18; I Sam 19; John 20
__May 4 I Sam 20; I Sam 21; John 21
__May 5 I Sam 22; I Sam 23; Acts 1
__May 6 I Sam 24; I Sam 25; Acts 2
__May 7 I Sam 26; I Sam 27; Acts 3
__May 8 I Sam 28; I Sam 29; Acts 4
__May 9 I Sam 30; I Sam 31; Acts 5
__May 10 2 Sam 1; 2 Sam 2; Acts 6
__May 11 2 Sam 3; 2 Sam 4; Acts 7
__May 12 2 Sam 5; 2 Sam 6; Acts 8
__May 13 2 Sam 7; 2 Sam 8; Acts 9
__May 14 2 Sam 9; 2 Sam 10; Acts 10
__May 15 2 Sam 11; 2 Sam 12; Acts 11
__May 16 2 Sam 13; 2 Sam 14; Acts 12
__May 17 2 Sam 15; 2 Sam 16; Acts 13
__May 18 2 Sam 17; 2 Sam 18; Acts 14
__May 19 2 Sam 19; 2 Sam 20; Acts 15
__May 20 2 Sam 21; 2 Sam 22; Acts 16
__May 21 2 Sam 23; 2 Sam 24; Acts 17
__May 22 I Kings 1; 1 Kings 2; Acts 18
__May 23 I Kings 3; I Kings 4; Ps 51
__May 24 I Kings 5; I Kings 6; Ps 52
__May 25 I Kings 7; I Kings 8; Ps 53
__May 26 I Kings 9; I Kings 10; Ps 54; Pr 11
__May 27 I Kings 11; I Kings 12; Ps 55; Pr 12
__May 28 I Kings 13; I Kings 14; Ps 56; Pr 13
__May 29 I Kings 15; I Kings 16; Ps 57; Ps 58
__May 30 I Kings 17; I Kings 18; Ps 59; Ps 60
__May 31 I Kings 19; I Kings 20; Ps 61; Ps 62
__June 1 I Kings 21; I Kings 22; Acts 19
__June 2 2 Kings 1; 2 Kings 2; Acts 20
__June 3 2 Kings 3; 2 Kings 4; Acts 21
__June 4 2 Kings 5; 2 Kings 6; Acts 22
__June 5 2 Kings 7; 2 Kings 8; Acts 23
__June 6 2 Kings 9; 2 Kings 10; Acts 24
__June 7 2 Kings 11; 2 Kings 12; Acts 25
__June 8 2 Kings 13; 2 Kings 14; Acts 26
__June 9 2 Kings 15; 2 Kings 16; Acts 27
__June 10 2 Kings 17; 2 Kings 18; Acts 28
__June 11 2 Kings 19; 2 Kings 20; Rom 1
__June 12 2 Kings 21; 2 Kings 22; Rom 2
__June 13 2 Kings 23; 2 Kings 24; Rom 3
__June 14 2 Kings 25; I Chron 1; Rom 4
__June 15 I Chron 2; I Chron 3; Rom 5
__June 16 I Chron 4; I Chron 5; Rom 6
__June 17 I Chron 6; I Chron 7; Rom 7
__June 18 I Chron 8; I Chron 9; Rom 8
__June 19 I Chron 10; I Chron 11; Rom 9
__June 20 I Chron 12; I Chron 13; Rom 10
__June 21 I Chron 14; I Chron 15; Rom 11; Ps 63
__June 22 I Chron 16; I Chron 17; Rom 12; Ps 64
__June 23 I Chron 18; I Chron 19; Ps 65; Ps 66
__June 24 I Chron 20; I Chron 21; Ps 67; Ps 68
__June 25 I Chron 22; I Chron 23; Ps 69; Ps 70
__June 26 I Chron 24; I Chron 25; Ps 71; Ps 72
__June 27 I Chron 26; I Chron 27; Ps 73; Ps 74
__June 28 I Chron 28; I Chron 29; 2 Chron 1; Ps 75
__June 29 2 Chron 2; 2 Chron 3; 2 Chron 4; Pr 14
__June 30 2 Chron 5; 2 Chron 6; 2 Chron 7; Pr 15
__July 1 2 Chron 8; 2 Chron 9; Rom 13
__July 2 2 Chron 10; 2 Chron 11; Rom 14
__July 3 2 Chron 12; 2 Chron 13; Rom 15
__July 4 2 Chron 14; 2 Chron 15; Rom 16
__July 5 2 Chron 16; 2 Chron 17; I Cor 1
__July 6 2 Chron 18; 2 Chron 19; I Cor 2
__July 7 2 Chron 20; 2 Chron 21; I Cor 3
__July 8 2 Chron 22; 2 Chron 23; I Cor 4
__July 9 2 Chron 24; 2 Chron 25; I Cor 5
__July 10 2 Chron 26; 2 Chron 27; I Cor 6
__July 11 2 Chron 28; 2 Chron 29; I Cor 7
__July 12 2 Chron 30; 2 Chron 31; I Cor 8
__July 13 2 Chron 32; 2 Chron 33; I Cor 9
__July 14 2 Chron 34; 2 Chron 35; I Cor 10
__July 15 2 Chron 36; Ezra 1; I Cor 11
__July 16 Ezra 2; Ezra 3; I Cor 12
__July 17 Ezra 4; Ezra 5; I Cor 13
__July 18 Ezra 6; Ezra 7; I Cor 14
__July 19 Ezra 8; Ezra 9; I Cor 15
__July 20 Ezra 10; Neh 1; I Cor 16
__July 21 Neh 2; Neh 3; 2 Cor 1
__July 22 Neh 4; Neh 5; 2 Cor 2
__July 23 Neh 6; Neh 7; Ps 76
__July 24 Neh 8; Neh 9; Ps 77
__July 25 Neh 10; Neh 11; Ps 78
__July 26 Neh 12; Neh 13; Ps 79; Pr 16
__July 27 Esth 1; Esth 2; Ps 80; Pr 17
__July 28 Esth 3; Esth 4; Ps 81; Pr 18
__July 29 Esth 5; Esth 6; P 82; Ps 83
__July 30 Esth 7; Esth 8; Ps 84; Ps 85
__July 31 Esth 9; Esth 10; Ps 86; Ps 87
__Aug 1 Job 1; Job 2; 2 Cor 3
__Aug 2 Job 3; Job 4; 2 Cor 4
__Aug 3 Job 5; Job 6; 2 Cor 5
__Aug 4 Job 7; Job 8; 2 Cor 6
__Aug 5; Job 9; Job 10; 2 Cor 7
__Aug 6 Job 11; Job 12; 2 Cor 8
__Aug 7 Job 13; Job 14; 2 Cor 9
__Aug 8 Job 15; Job 16; 2 Cor 10
__Aug 9 Job 17; Job 18; 2 Cor 11
__Aug 10 Job 19; Job 20; 2 Cor 12
__Aug 11 Job 21; Job 22; 2 Cor 13
__Aug 12 Job 23; Job 24; Gal 1
__Aug 13 Job 25; Job 26; Gal 2
__Aug 14 Job 27; Job 28; Gal 3
__Aug 15 Job 29; Job 30; Gal 4
__Aug 16 Job 31; Job 32; Gal 5
__Aug 17 Job 33; Job 34; Gal 6
__Aug 18 Job 35; Job 36; Eph 1
__Aug 19 Job 37; Job 38; Eph 2
__Aug 20 Job 39; Job 40; Eph 3
__Aug 21 Job 41; Job 42; Eph 4
__Aug 22 Eccl 1; Eccl 2; Eph 5
__Aug 23 Eccl 3; Eccl 4; Ps 88
__Aug 24 Eccl 5; Eccl 6; Ps 89
__Aug 25 Eccl 7; Eccl 8; Ps 90; Pr 19
__Aug 26 Eccl 9; Eccl 10; Ps 91; Pr 20
__Aug 27 Eccl 11; Eccl 12; Ps 92; Pr 21
__Aug 28 Song 1; Song 2; Ps 93; Ps 94
__Aug 29 Song 3; Song 4; Ps 95; Ps 96
__Aug 30 Song 5; Song 6; Ps 97; Ps 98
__Aug 31 Song 7; Song 8; Ps 99; Ps 100
__Sept 1 Is 1; Is 2; Eph 6
__Sept 2 Is 3; Is 4; Ph 1
__Sept 3 Is 5; Is 6: Ph 2
__Sept 4 Is 7; Is 8; Ph 3
__Sept 5 Is 9; Is 10; Ph 4
__Sept 6 Is 11; Is 12; Col 1
__Sept 7 Is 13; Is 14; Col 2
__Sept 8 Is 15; Is 16; Col 3
__Sept 9 Is 17; Is 18; Col 4
__Sept 10 Is 19; Is 20; I Th 1
__Sept 11 Is 21; Is 22; I Th 2
__Sept 12 Is 23; Is 24; I Th 3
__Sept 13 Is 25; Is 26; I Th 4
__Sept 14 Is 27; Is 28; I Th 5
__Sept 15 Is 29; Is 30; 2 Th 1
__Sept 16 Is 31; Is 32; 2 Th 2
__Sept 17 Is 33; Is 34; 2 Th 3
__Sept 18 Is 35; Is 36; I Tim 1
__Sept 19 Is 37; Is 38; I Tim 2
__Sept 20 Is 39; Is 40; I Tim 3
__Sept 21 Is 41; Is 42; I Tim 4
__Sept 22 Is 43; Is 44; Ps 101
__Sept 23 Is 45; Is 46; Ps 102; Ps 103
__Sept 24 Is 47; Is 48; Ps 104; Ps 105
__Sept 25 Is 49; Is 50; Ps 106; Ps 107
__Sept 26 Is 51; Is 52; Ps 108; Ps 109
__Sept 27 Is 53; Is 54; Ps 110; Ps 111
__Sept 28 Is 55; Is 56; Is 57; Ps 112
__Sept 29 Is 58; Is 59; Is 60; Pr 22
__Sept 30 Is 61; Is 62; Is 63; Pr 23
__Oct 1 Is 64; Is 65; I Tim 5
__Oct 2 Is 66; Jer 1; I Tim 6
__Oct 3 Jer 2; Jer 3; 2 Tim 1
__Oct 4 Jer 4; Jer 5; 2 Tim 2
__Oct 5 Jer 6; Jer 7; 2 Tim 3
__Oct 6 Jer 8; Jer 9; 2 Tim 4
__Oct 7 Jer 10; Jer 11; Tit 1
__Oct 8 Jer 12; Jer 13; Tit 2
__Oct 9 Jer 14; Jer 15; Tit 3
__Oct 10 Jer 16; Jer 17; Phm 1
__Oct 11 Jer 18; Jer 19; Heb 1
__Oct 12 Jer 20; Jer 21; Heb 2
__Oct 13 Jer 22; Jer 23; Heb 3
__Oct 14 Jer 24; Jer 25; Heb 4
__Oct 15 Jer 26; Jer 27; Heb 5
__Oct 16 Jer 28; Jer 29; Heb 6
__Oct 17 Jer 30; Jer 31; Heb 7
__Oct 18 Jer 32; Jer 33; Heb 8
__Oct 19 Jer 34; Jer 35; Heb 9
__Oct 20 Jer 36; Jer 37; Heb 10
__Oct 21 Jer 38; Jer 39; Heb 11
__Oct 22 Jer 40; Jer 41; Heb 12
__Oct 23 Jer 42; Jer 43; Pr 24
__Oct 24 Jer 44; Jer 45; Pr 25
__Oct 25 Jer 46; Jer 47; Ps 113; Pr 26
__Oct 26 Jer 48; Jer 49; Ps 114; Ps 115
__Oct 27 Jer 50; Jer 51; Ps 116; Ps 117
__Oct 28 Jer 52; Lam 1; Ps 118; Ps 119
__Oct 29 Lam 2; Lam 3; Ps 120; Ps 121
__Oct 30 Lam 4; Lam 5; Ps 122; Ps 123
__Oct 31 Ezek 1; Ezek 2; Ps 124; Ps 125
__Nov 1 Ezek 3; Ezek 4; Heb 13
__Nov 2 Ezek 5; Ezek 6; Ja 1
__Nov 3 Ezek 7; Ezek 8; Ja 2
__Nov 4 Ezek 9; Ezek 10; Ja 3
__Nov 5 Ezek 11; Ezek 12; Ja 4
__Nov 6 Ezek 13; Ezek 14; Ja 5
__Nov 7 Ezek 15; Ezek 16; I Pet 1
__Nov 8 Ezek 17; Ezek 18; I Pt 2
__Nov 9 Ezek 19; Ezek 20; I Pet 3
__Nov 10 Ezek 21; Ezek 22; I Pet 4
__Nov 11 Ezek 23; Ezek 24; I Pet 5
__Nov 12 Ezek 25; Ezek 26; 2 Pet 1
__Nov 13 Ezek 27; Ezek 28; 2 Pet 2
__Nov 14 Ezek 29; Ezek 30; 2 Pet 3
__Nov 15 Ezek 31; Ezek 32; I Jn 1
__Nov 16 Ezek 33; Ezek 34; I Jn 2
__Nov 17 Ezek 35; Ezek 36; I Jn 3
__Nov 18 Ezek 37; Ezek 38; I Jn 4
__Nov 19 Ezek 39; Ezek 40; I Jn 5
__Nov 20 Ezek 41; Ezek 42; 2 Jn 1
__Nov 21 Ezek 43; Ezek 44; 3Jn 1
__Nov 22 Ezek 45; Ezek 46; Jude; Ps 126
__Nov 23 Ezek 47; Ezek 48; Ps 127; Ps 128
__Nov 24 Dan 1; Dan 2; Ps 129; Ps 130
__Nov 25 Dan 3; Dan 4; Ps 131; Ps 132
__Nov 26 Dan 5; Dan 6; Ps 133; Ps 134
__Nov 27 Dan 7; Dan 8; Ps 135; Ps 136
__Nov 28 Dan 9; Dan 10; Dan 11; Ps 137
__Nov 29 Dan 12; Hos 1; Hos 2; Pr 27
__Nov 30 Hos 3; Hos 4; Hos 5; Pr 28
__Dec 1 Hos 6; Hos 7; Rev 1
__Dec 2 Hos 8; Hos 9; Rev 2
__Dec 3 Hos 10; Hos 11; Rev 3
__Dec 4 Hos 12; Hos 13; Rev 4
__Dec 5 Hos 14; Joel 1; Rev 5
__Dec 6 Joel 2; Joel 3; Rev 6
__Dec 7 Amos 1; Amos 2; Rev 7
__Dec 8 Amos 3; Amos 4; Rev 8
__Dec 9 Amos 5; Amos 6; Rev 9
__Dec 10 Amos 7; Amos 8; Rev 10
__Dec 11 Amos 9; Obad 1; Rev 11
__Dec 12 Jonah 1; Jonah 2; Rev 12
__Dec 13 Jonah 3; Jonah 4; Rev 13
__Dec 14 Mic 1; Mic 2; Rev 14
__Dec 15 Mic 3; Mic 4; Rev 15
__Dec 16 Mic 5; Mic 6; Rev 16
__Dec 17 Mic 7; Nah 1; Rev 17
__Dec 18 Nah 2; Nah 3; Rev 18
__Dec 19 Hab 1; Hab 2; Rev 19
__Dec 20 Hab 3; Zeph 1; Rev 20
__Dec 21 Zeph 2; Zeph 3; Rev 21
__Dec 22 Hag 1; Hag 2; Rev 22
__Dec 23 Zech 1; Zech 2; Ps 138
__Dec 24 Zech 3; Zech 4; Ps 139
__Dec 25 Zech 5; Zech 6; Ps 140; Ps 141
__Dec 26 Zech 7; Zech 8; Ps 142; Ps 143
__Dec 27 Zech 9; Zech 10; Ps 144; Ps 145
__Dec 28 Zech 11; Zech 12; Ps 146; Ps 147
__Dec 29 Zech 13; Zech 14; Ps 148; Pr 29
__Dec 30 Mal 1; Mal 2; Ps 149; Pr 30
__Dec 31 Mal 3; Mal 4; Ps 150; Pr 31

Previous Page